Presentasjon på Smidig 2007

Den 26. november holdt jeg en presentasjon om Agile og PS2000 på Smidig2007 konferansen. Fokus for presentasjonen var hvordan man best utnytter PS2000 for å beholde en så smidig modell som mulig. Et av mine hovedpoeng var at smidig utvikling … Continue reading →

……….

About Niklas

Born in Sweden, grew up in New York, lives in Norway. Yes, I have problems with identity, but I do think that my background helps me see things from a different perspective.

Read more