Presentasjon på Smidig 2007

Den 26. november holdt jeg en presentasjon om Agile og PS2000 på Smidig2007 konferansen. Fokus for presentasjonen var hvordan man best utnytter PS2000 for å beholde en så smidig modell som mulig.

Et av mine hovedpoeng var at smidig utvikling i form av for eksempel Scrum er alt for leverandørdrevet i dag. Kundene er ikke med i tilstrekkelig grad. Det er mange prosjekt som benytter element fra smidig utvikling men det er ikke like vanlig at kunden involveres på den måte som er tenkt i smidig utvikling.

En av de ting som gjør at kundene ikke kommer på banen er bruken av kontraktsformer som ikke støtter smidig utvikling. Frem til nå har PS2000 vært den eneste kontraktsformen som eksplisitt støtter smidig utvikling.

Posted on 2007.12.11 at 21:48

Comments are off for this post.

……….

About Niklas

Born in Sweden, grew up in New York, lives in Norway. Yes, I have problems with identity, but I do think that my background helps me see things from a different perspective.

Read more