Agile release strategy wiki

A new Wiki is being set up by Johannes Brodwall and myself: Agile Release Strategies. The purpose of this wiki is to collect techniques that make it possible to release a system to production earlier and more often. We believe … Continue reading →

Agile release strategy

After having given my talk on release strategy in replacement projects on Agile 2009 (here are the slides and paper) I got to thinking about release strategy in general. I find it strange that Scrum is prescriptive about iteration length … Continue reading →

Agile 2009

My talk at Agile 2009 in Chicago got good reviews. The talk was called “Strategies for replacing systems in agile projects” and the slides are now available here and on the agile 2009 site . This paper describes my ideas … Continue reading →

Scrum – utviklerens revansje? av Glen Farley

Publisert i ComputerWorld Norge, 27. mars 2009. Glen har bedt meg om å legge artikkelen ut her sånn at den blir tilgjengelig på Internett. Innmarsjen av smidige utviklingsmetoder er et svar på reelle problemer med tradisjonelle, tungvinte utviklings- og prosjektmetoder. … Continue reading →

Den Smidige myte?

Studier som utgir seg for å være vitenskapelig utført viser seg stadig å ikke tåle nærmere granskning. Kommersielle tenkesmier tar mange snarveier i kampen om å få frem oppsiktsvekkende resultater. Forskeren Magne Jørgensen har gjennom årene bidratt til å “avsløre” … Continue reading →

Why hire a product owner?

The product owner is one of the key roles in a Scrum project. (The product owner role is actually important in almost any type of project – be it RUP-based or anything else – it’s just has different names in … Continue reading →

My talk on Agile2009

My submission for the Agile2009 conference has been accepted: Strategies for replacing systems in agile projects. This is probably the most important conference on agile in the world so I am very honored! My focus will be on patterns one … Continue reading →

Meetup om Smidig applikasjonsforvaltning

Smidig applikasjonsforvaltning er noe som interesserer meg. Jeg er sterk tilhenger av å få nye løsninger i reell produksjon så fort som mulig. Det passer dermed meg veldig godt at det skal holdes en Meetup den 11. mai om akkurat … Continue reading →

Ny kurs: Smidige prosjekt med PS2000

I april skal jeg holde en ny kurs i samarbeid med Iterate. Kurset heter Smidige prosjekt med PS2000 og er rettet mot produkteiere, prosjektledere (på kunde- og leverandørsiden) og andre som er involvert i planlegging og styring av smidige prosjekter. … Continue reading →

Interaksjonsdesign og smidig utvikling

Den 2. februar var jeg ansvarlig for en Meetup om hvordan man best kombinerer interaksjonsdesign med smidig utvikling. Interessen for dette temaet synes å være enorm! Kveldens 110 plasser ble fulltegnet på en dag og det var som mest 90 … Continue reading →

……….

About Niklas

Born in Sweden, grew up in New York, lives in Norway. Yes, I have problems with identity, but I do think that my background helps me see things from a different perspective.

Read more