Det enkle er ofte det beste

I Computerworld den 25. januar kritiserte Thor-Christian L’orange min artikkel Hva er et mislykket IT prosjekt?. Dette er et svar jeg fikk publisert i Computerworld den 8. februar. I samme nummer kom følgende interessante innlegg fra Bendik Bygstad: Noen kommentarer til en prinsipiell og viktig prosjektdebatt.

Thor-Christian L’orange skriver i CW 25. januar at det er for enkelt av meg å si at et prosjekt kan være vellykket selv om det går over budsjett med 50 prosent. Han feller samme dom over min påstand at man må skille mellom kvaliteten på prosjektstyringen og kvaliteten på prosjektet. Problemet er at han blander sammen spørsmålet om hvordan man lykkes i et IT-prosjekt med hva som utgjør et vellykket IT-prosjekt.

Hva gir verdi?

Verdi er ikke det samme som hvor fornøyde sluttbrukerne er. En funksjon som effektiviserer driften av et system eller øker sporbarheten i et system kan gi mer verdi enn en sluttbrukerfunksjon. Verdi måles i forhold til den organisasjon som bestiller systemet. En økonom ville ha sagt at en funksjon har verdi hvis den bidrar til å forbedre bunnlinjen til en bedrift.

Uansett hvilken interessent som ønsker seg en funksjon så vil den ikke ha verdi hvis den aldri blir brukt. I studien til Standish group kom man frem til at 45 prosent av alle funksjoner i et typisk system aldri blir brukt. Jeg tviler på at norske systemer ville kommet mye bedre ut i en tilsvarende studie.

Betydningen av en kravspesifikasjon

Når jeg skriver om ulempene med kontrakt som baseres på omfattende kravspesifikasjoner så mener jeg ikke at løsningen er slutte å skrive kravspesifikasjoner. Jeg er veldig positiv til kravspesifikasjoner så lenge de brukes på riktig måte. Prosessen med å ta frem en kravspesifikasjon er viktig for kundens modning, forventningsstyring og for å identifisere behov for organisasjonsutvikling. En god kravspesifikasjon er også en forutsetning for å kunne gjøre en mer detaljert kost nytte analyse.

Det en kravspesifikasjon ikke er

Det som derimot er feil er når en kravspesifikasjon blir en låst definisjon av hva som skal bygges. “Det står jo i kravspesifikasjonen” er IT-bransjens mest klassiske replikk. Både kunde og leverandør blir forblindet av denne mentaliteten. Et smidig IT-prosjekt bygger på kontinuerlig læring i tillegg til at behovene til organisasjonen er i stadig forandring. L’orange skriver at “Oppfyllelsen av en kravspesifikasjon skjer gjennom design, utvikling, test og idriftsettelse av komponenter som innfrir kravene.”. Det er en utdatert syn som gjør kravspesifikasjonen til et statisk bilde av kundens behov.

PS2000

L’orange tar frem kontraktsstandarden PS2000 som et godt alternativ. Her er jeg helt enig. Jeg tilhører en alt for liten gruppe personer som har lang erfaring med PS2000 (just Google me). Dessverre er PS2000 fortsatt lite kjent både hos kunder og leverandører. Jeg har gjennomført offentlige anskaffelser der ingen av tilbyderne har kunnet dokumentere erfaring med PS2000.

Niklas Bjørnerstedt

Posted on 2008.02.09 at 8:22

Comments are off for this post.

……….

About Niklas

Born in Sweden, grew up in New York, lives in Norway. Yes, I have problems with identity, but I do think that my background helps me see things from a different perspective.

Read more